Kontaktpersoner:

 

Projekt Slørugle er nu blevet landsdækkende. 
Dette har bl.a. medført, at der nu i alle landets 14 amter er etableret sløruglegrupper som sidder inde med en stor viden om arten.
Alle gruppers medlemmer arbejder frivilligt, dvs. uden nogen videre form for økonomisk kompensation for dette store og især tidskrævende arbejde de udfører. Det der er den drivende kraft og den røde tråd i projektet, er de enkelte medlemmers lyst og interesse i at hjælpe denne smukke og sjældne ugle på fode igen - efter bestandens styrtdyk i firserne og halvfemserne.


Klik på de respektive amter for at se navnene på kontaktpersonerne.

Gruppernes primære opgave er:

· Opsætning af ynglekasser på særligt udvalgte lokaliteter. 

· At udbrede kendskabet til sløruglen via div. nyhedsmedier, foldere etc.

· Registrere forekomster af slørugler i deres respektive amt.

· Give gode råd og vejledning ved henvendelse fra folk, 
  der enten har eller gerne vil have en ugle boende på deres matrikel.

Alle oplysninger om arten bliver behandlet fortroligt af kontaktpersonerne, og vil indgå i Dansk Ornitologisk Forening’s ”Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle” i daglig tale kaldet ”DATSY”.

Så hvis DU ligger inde med oplysninger om sløruglen som kunne have interesse for projektet, og hermed være med til at fremme den danske sløruglebestand, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede eller vælge en "lokal uglemand" ved at klikke på dit amt på danmarkskortet.

På forhånd tak!

Projektleder
Klaus Dichmann

Projektkoordinator
Henning Heldbjerg
Dansk Ornitologisk Forening